Výběr referenčních zakázek 2007–2016

realizace 2016
Montáž izolací kompenzátoru spalinového kotle K10 na akci „Ekologizace kotlu K8 -10“ v AMO a.s. (VAMOZ Servis s.r.o.)
Montáž obslužné plošiny jeřábové dráhy na akci „Snížení fugitivních emisí z odlévárny VP2 – část PS 06 JD 5t“ v AMO a.s. (HMO a.s.)
Demolice komínu K50 v areálu OP Papírny v Olšanech (Betochem s.r.o.)
Natěračské práce ve výškách při KO EPR II – Elektrárna Prunéřov (PROENAMO s.r.o.)
Montáž OK na akci „Univerzální granulační linka na dusičnan amonný„ v areálu Lovochemie, a.s. – Lovosice (Moravské montáže s.r.o.)
Měření, opravy pláště a dilatací vstupního a výstupního potrubí na RC filtru blok A,B,C Aglomerace sever v AMO a.s. (AMO a.s.)
Mechanické a tlakové čištění nosné ocelové konstrukce Rudného jeřábu Aglomerace v AMO a.s. (AMO a.s.)

realizace 2015
Demontáž horního prostorového odsávání odlévárny VP2 v AMO a.s. (HMO a.s.)
Výměna jeřábové kabiny 36 t BZS VP2 v AMO a.s. (ALFEX-ČECHY s.r.o.)
Montáže ocelové konstrukce pro akci „Odprášení výklopníku VP2 a VP4„ (Moravské montáže s.r.o.)
Oprava komína M105 v areálu Paramo Kolín (Betochem s.r.o.)
Podsíťování střechy budovy KKO v areálu Třineckých železáren (IRP Krejčí s.r.o.)
Oprava komín C40 v areálu ČEZ Energo ve Svitavách (Betochem s.r.o.)
Montáž jeřábové dráhy na akci „Snížení fugitivních emisí z odlévárny VP2 – část PS 06 JD 5t“ v AMO a.s. (HMO a.s.)

realizace 2014
Revize a oprava severního a jižního schodiště Skipu VP2 v AMO a.s. (AMO a.s.)
Montáž záchytných sítí pod střechou haly Odlévárny – Ocelárna AMO a.s. (IRP Krejčí)
Oprava kabelového mostu č.6 VP3 v AMO (ALFEX-ČECHY s.r.o.)
Oprava kabin MaR,kabelového mostu č.10 VP v AMO a.s. (ALFEX-ČECHY s.r.o.)
Čištění vnitřího pláště OV22,23 VP2 v AMO a.s.(HMS s.r.o.)
Opláštění hal a mostů na akci „Snížení fugitivních emisí z manipulace a chlazení aglomerátu na Aglomeraci Jih„ (Betochem s.r.o.)
Montáž ocelové konstrukce pro akci „Zlepšení podmínek pro výrobu a expedici sladu ve ladovně Hodonice„ (Moravské montáže s.r.o.)

realizace 2013
DEMOLICE části budovy Třídírny Aglomerace Sever v AMO a.s. (Demontstav, Polanský, IRP Krejčí)
Montáž OPLÁŠTĚNÍ na klíč nové části budovy Třídírny Aglomerace Sever v AMO a.s. 2 000m2 (HMO, HMS)
DEMOLICE Komínu K65 v areálu Teplárny MS UTILITIES SERVICES, a.s. v Bohumíně (Polanský)
Oprava a antikorozní nátěr kabelového mostu M6 VP3 v AMO a.s. (ALFEX)
Vyčištění potrubí surového plynu a revize Dymníku v Prašníku VP2. Práce v dýchacích přístrojích DRAGER (AMO a.s.)
Provedení bezpečnostní opravy na komínu K80 OV VP2 v AMO a.s. (Betochem)

realizace 2012
Oprava Skipové dráhy VP4 v AMO a.s. (AMO a.s.)
Výměna příčníků v OK střechy Odlévárny VP3 v AMO a.s. (AMO a.s.)
Revize Komínů VP2,3,4 v AMO a.s. (AMO a.s.)
Vysávání, čištění lávek a světel pod stropem budovy ČEZ Arény při Rekonstrukci (VAMOZ)
Montáž OK a Tahokovu na objektu CZCH Nová Karolína Ostrava (Salmonia , AMPLU Servis)
Montáž opláštění Hydraul.stanice VP2 v AMO a.s. (KOMA)
Bezpečnostní oprava pláště ElektroFiltru Aglomerace Sever v AMO a.s. (AMO a.s.)
Antikorozní nátěr OK potrubního mostu EVI Ostrava – Vítkovice 2 500m2 (COLORMONT)
Montáž opláštění kabiny Varníků VP2 v AMO a.s. (AMO a.s.)

realizace 2011
Čištění OK skipové dráhy VP3 v AMO a.s. (HMO)
Čištění střech a OK mostu K13 v AMO a.s. (AMO a.s.)
Oprava kabelového mostu M7,M8 VP3 v AMO a.s. (AMO a.s.)
Antikorozní nátěr osvětlovacích stožárů v areálu Centrální Granulace v AMO a.s. (Q-Elektrik, ALFEX)

realizace 2010
Výměna výplní oken v areálu Vítkovice a.s. Jaderka, Kovárna( Stamont)
Montáž opláštění severní Odlévárna VP3 při GO v AMO a.s. 1 000m2 (BKB Metal, Stamont)
Demontáž opláštění a OK hangáru KB 10 v Koksovně Svoboda Ostrava (Mor.Montáže Ostrava)
Oprava potrubí přetlaku strojovny Skipu VP3 v AMO a.s. (AMO a.s.)

realizace 2009
Antikorozní nátěr horkovodu DALKIA ve Frýdku-Místku (VP Havířov)
Výměna výplní oken v areálu Vítkovice a.s. Hrubovna, Lisovna (STAMONT)
Montáž opláštění a oprava technologií VP3 při GO v AMO a.s. (BKB Metal , Stamont)

realizace 2007-2008
Montáž opláštění haly Dávkování Roštoviny Aglomerace Sever AMO 1 500m2 (VAMOZ)
Revize a výměna šroubových spojů na objektu Dávkování Roštoviny Aglo.Sever v AMO a.s. 4 500ks (BKB Metal)
Oprava střech a výměna opláštění Odlévárny při GO VP2 v AMO a.s. 2 000m2 (BKB Metal)
Demolice 42m komínů K1,K2,K3 v ŽDB Group Bohumín závod Drátovna (Demontstav)
Montáž OK Dymníku a svařování střechy Severní Odlévárny při GO VP3 v AMO a.s. (Moravské Montáže Ostrava)
Výměna opláštění a oprava střech Odlévárny VP3 při GO v AMO a.s. 3 500m2 (BKB Metal)
Montáž TR střechy haly Zauhlování v EDĚ Dětmarovice 700m2 (VP Havířov)